KUNAPHAT คุณาภัทร พาร์ค บริษัท คุณาภัทร โครงการบ้านคุณาภัทร KUNAPHAT PARK

               
                 
                 
                          ชื่อโครงการ   คุณาภัทร              ชื่อโครงการ  :  คุณาภัทร 2     
                          มูลค่า  :  ประมาณ 415 ล้านบาท              มูลค่า  :  ประมาณ 123 ล้านบาท 
                          เนื้อที่โครงการ  :   ประมาณ 23 ไร่             เนื้อที่โครงการ  :  ประมาณ 7 ไร่
                          เริ่มโครงการ  :   มิ.ย.50 – พ.ค.53             เริ่มโครงการ  :   ก.ค.52 – ก.ย.53
                          ประเภทบ้าน/จำนวน  :  บ้านเดี่ยว 158 ยูนิต ,  ทาว์นโฮม 32 ยูนิต              ประเภทบ้านจำนวน  :  บ้านเดี่ยว 48 ยูนิต
                                         
                                         
                          ชื่อโครงการ  :  คุณาภัทร 3                  ชื่อโครงการ  :  คุณาภัทร 4    
                          มูลค่า  :  ประมาณ 297 ล้านบาท              มูลค่า  :  ประมาณ 180 ล้านบาท 
                          เนื้อที่โครงการ  :   ประมาณ 26 ไร่             เนื้อที่โครงการ  :   ประมาณ 15 ไร่
                          เริ่มโครงการ  :   ก.ค.52 – ก.ค.55             เริ่มโครงการ  :   ม.ค.54 – มี.ค.56
                          ประเภทบ้านจำนวน  :  บ้านเดี่ยว 125 ยูนิต             ประเภทบ้านจำนวน  :  บ้านเดี่ยว 66 ยูนิต
                                         
                                         
                          ชื่อโครงการ  :  คุณาภัทร 5             ชื่อโครงการ  :  คุณาภัทร 6
                          มูลค่า  :  ประมาณ 587 ล้านบาท              มูลค่า  :  ประมาณ 961 ล้านบาท 
                          เนื้อที่โครงการ  :   ประมาณ 49 ไร่             เนื้อที่โครงการ  :   ประมาณ 80 ไร่
                          เริ่มโครงการ  :   ม.ค.54 – มิ.ย.56             เริ่ม Presale  :   ก.ค.56 – มี.ค.60
                          ประเภทบ้านจำนวน  :  บ้านเดี่ยว 237 ยูนิต             ประเภทบ้านจำนวน  :  บ้านเดี่ยว 337 ยูนิต
                                         
                                         
                          ชื่อโครงการ  :  คุณาภัทร 7             โครงการปัจจุบัน  :  โครงการ คุณาภัทรพาร์ค
                          มูลค่า  :  ประมาณ 202.92 ล้านบาท              มูลค่า  :  ประมาณ 237.70 ล้านบาท
                          เนื้อที่โครงการ  :   ประมาณ 13 ไร่             เนื้อที่โครงการ  :  ประมาณ 13 ไร่
                          เริ่ม Presale  :   ส.ค.58 – มิ.ย.59             เริ่ม Presale  :  ส.ค.59
                          ประเภทบ้านจำนวน  :  บ้านเดี่ยว 64 ยูนิต             ประเภทบ้านจำนวน  :  บ้านเดี่ยว 55 ยูนิต อาคารพาณิชย์ 6 ยูนิต
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    แบบบ้านชัยพฤกษ์ 1
                                     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    แบบบ้านชัยพฤกษ์ 2
                                     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
012010